• banner

Antistatik və keçirici köpük

Giriş: Müxtəlif növ köpüklər var və hər biri özünəməxsus xüsusiyyətlərini daşıyır. ESD köpük iki növə bölünür: antistatik köpükkeçirici köpük, onların səth müqavimət qiymətlərindən fərqlidir. Polietilen köpük məhsulları seçimimizlə ehtiyaclarınıza asanlıqla və dəqiqliklə uyğun gələn bu davamlı materialda seçim əldə edin. Davamlı və uzunömürlü olmaq üçün hazırlanmış bu qapalı hüceyrə köpüyü materialın ümumi dizaynı və təbiəti sayəsində etibarlı möhkəmlik və uzunömürlülük təklif edir. Ehtiyaclarınıza uyğun olaraq bir sıra tətbiqlərdə və məqsədlərdə istifadə edilə bilər.
Xarakterik: Ətraf mühitin mühafizəsi | Asan ikinci dərəcəli qəlibləmə emalına | Suya davamlı | Daimi keçirici və ya antistatik